دفعات به كاربستن كاشت مو - شنبه ۲۸ بهمن ۱۳۹۶
دفعات اعمال كاشت مو - شنبه ۲۸ بهمن ۱۳۹۶
كاشت رز چيست - پنجشنبه ۲۶ بهمن ۱۳۹۶
كاشت رزبن چيست - پنجشنبه ۲۶ بهمن ۱۳۹۶
كاشت تاك چيست - چهارشنبه ۱۸ بهمن ۱۳۹۶
پیوند مو داخل خانم ها - چهارشنبه ۱۸ بهمن ۱۳۹۶
دفعات اعمال كاشت مو - دوشنبه ۱۶ بهمن ۱۳۹۶
پیوند مو تو خانم ها - جمعه ۱۳ بهمن ۱۳۹۶
پیوند مو درون خانم ها - جمعه ۱۳ بهمن ۱۳۹۶
دفعات انجام كاشت مو - پنجشنبه ۱۲ بهمن ۱۳۹۶
پیوند مو درون خانم ها - شنبه ۲۳ دی ۱۳۹۶
كاشت رز چيست - چهارشنبه ۲۰ دی ۱۳۹۶
دفعات اجرا كاشت مو - پنجشنبه ۱۴ دی ۱۳۹۶
آنچه که باید درباره امتعه لیزر پوست بدانید - چهارشنبه ۱۳ دی ۱۳۹۶
پیوند مو تو خانم ها - سه شنبه ۱۲ دی ۱۳۹۶